דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
עברית | العربية | English  | Español
מכון מופת

​​רציונל הכינוס​

הכינוס הבין-לאומי המקוון: עברית בקוונה תחילה: הוראת העברית כשפה נוספת לאוכלוסיות מגוונות בארץ ובעולם, שיתקיים בימים ראשון ושני, כ"א-כ"ב באייר תשע"ה, 11-10 במאי 2015, יתמקד בסוגיות בהוראת העברית כשפה נוספת לאוכלוסיות מגוונות בארץ ובעולם ובאתגרים שהן מציבות למורים, למורי המורים, לחוקרים, לאנשי חינוך ולמעצבי מדיניות.
תחיית העברית עמדה במוקד החזון הציוני ובניית התרבות העברית החדשה של היישוב היהודי בארץ ישראל. כיום נדרשת הוראת העברית - הלשון וספרותה - לאוכלוסיות ייחודיות שלהן היא משמשת שפה נוספת – קהילות יהודיות בתפוצות, עולים חדשים, מיעוטים בישראל, מהגרי עבודה וקהילות נוספות בעולם.

ממציאות זו נגזרים נושאי הכינוס. במהלכו יידונו סוגיות כגון המשותף והמפריד בהוראת העברית לאוכלוסיות שונות וההשלכות על דרכי ההוראה המתאימות לכל אוכלוסייה; הרצף שבין העברית כשפת זהות ותרבות ובין העברית כשפת תקשורת וככלי להשתלבות בחברה הישראלית; הוראת העברית הקלאסית והכתובה לעומת הוראת העברית המדוברת בת זמננו.

כבהוראת כל תחום גם בהוראת העברית כשפה נוספת יש לתת את הדעת גם על תכנון לימודים ותכניות לימודים, שיטות הוראה, ספרי לימוד ועזרי לימוד; הכשרת מורים; מדידה והערכה ועוד. הדיונים בכינוס יתבססו הן על המחקר הן על הניסיון המעשי. דגש מיוחד יושם בדיון בהוראה נתמכת טכנולוגיה ובהוראה בסביבות מקוונות.

הוועדה האקדמית של הכינוס מזמינה בזה מורים, חוקרים ומעצבי מדיניות להציג מניסיונם וממחקריהם בתחומים המגוונים של הכינוס.על הכינוס

הכינוס יתמקד בסוגיות בהוראת העברית כשפה נוספת לאוכלוסיות מגוונות בארץ ובעולם ובאתגרים שהן מציבות למורים, למורי מורים, לחוקרים, לאנשי חינוך ולמעצבי מדיניות.

מזכירות הכינוס

מכון מופ"ת, ת"ד 48538 תל אביב, מיקוד 61484
טלפון: 972-3-6901488/438
פקס: 972-3-6988618
דוא"ל: ivrit2015@macam.ac.il

תאריכים חשובים

מפגשי הדרכה מונחית למשתתפי הכינוס:
מיום ראשון, י' באדר תשע"ה, 1 במארס 2015

לקבלת עדכונים

כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2015