דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
עברית | العربية | English  | Español
מכון מופת

הנושאים

 • מטרות, גישות, הישגים, קשיים והשפעות גומלין בהוראת העברית כשפה שנייה בישראל

  (למיעוטים, לעולים חדשים ולמהגרי עבודה)

 • מטרות, גישות, הישגים, קשיים והשפעות גומלין בהוראת העברית כשפה נוספת בעולם

  (בבתי ספר ובאקדמיה; בתפוצות ישראל ובאוכלוסיות אחרות)

 • מדיניות לשון בהוראת העברית כשפה נוספת בארץ ובעולם

 • היבטים פסיכולוגיים וחברתיים בהוראת העברית כשפה נוספת בארץ ובעולם

 • היבטים יישומיים בהוראת העברית כשפה נוספת בארץ ובעולם: תכניות לימודים, כלים דידקטיים ואמצעים טכנולוגיים

 • הערכה ומדידה בהוראת העברית כשפה נוספת בארץ ובעולם

  ‏‏​

על הכינוס

הכינוס יתמקד בסוגיות בהוראת העברית כשפה נוספת לאוכלוסיות מגוונות בארץ ובעולם ובאתגרים שהן מציבות למורים, למורי מורים, לחוקרים, לאנשי חינוך ולמעצבי מדיניות.

מזכירות הכינוס

מכון מופ"ת, ת"ד 48538 תל אביב, מיקוד 61484
טלפון: 972-3-6901488/438
פקס: 972-3-6988618
דוא"ל: ivrit2015@macam.ac.il

תאריכים חשובים

מפגשי הדרכה מונחית למשתתפי הכינוס:
מיום ראשון, י' באדר תשע"ה, 1 במארס 2015

לקבלת עדכונים

כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת 2015