​תרגול למשתתפי הכינוס

מפגשי התרגול למשתתפים יתקיימו בסביבת בלקבורד (Blackboard), שבה ייערכו היצגי​ הכינוס. כל מפגש יארך שעה​.  כניסה למפגש התרגול​

   תאריך ההדרכה יום בשבוע שעה שם המנחה סוג המפגש
 26.4.2015ראשון17:00אילן נגרמקוון​
​27.4.2015​שני​8:00​עינת רוזנר
​מקוון
​28.4.2015​שלישי​13:00​סמדר בר-טל
​מקוון

29.4.2015רביעי   13:00סמדר בר-טל ​ורחל קרופלפנים-אל-פנים במכון מופ"ת
​30.4.2015​חמישי​8:30
​רחל קרופל
​מקוון
​3.5.2015​ראשון​10:00​אילן נגר
​מקוון
​4.5.2015שני​​8:00​עינת רוזנר
​מקוון
​5.5.2015​שלישי​23:00​ג'יי הורוויץ
​מקוון
​6.5.2015רביעי​​20:00ג'יי הורוויץ​​מקוון
​7.5.2015​חמישי​21:00​מיקי קריץ​​מקוון
​8.5.2015​שישי​9:00​ניצן אליקים
מקוון​
 


 טופס רישום למפגש

שם פרטי *
שם משפחה *
דוא"ל *
ארץ מגורים
סקייפ
תאריכי הדרכה *
תאריכי הדרכה
 שליחה
 ניקוי