מאמרים

הוראת עברית בעולם משתנה. בעיות, אתגרים וכיווני דרך בהוראת העברית בתפוצות בזמננו: עיון מחודש

מחברת: לובה חרל"פ
הוצאה לאור: National Association of Professors of Hebrew
שנת פרסום: 2014
תקציר:
במאמר זה נתאר את הבעיות המרכזיות של הוראת העברית בחינוך היהודי בתפוצות בזמננו ונתווה כיווני דרך בהתאמת הוראת העברית לזמן החדש, תוך בחינה מחודשת של בעיות ישנות וחדשות. הנתונים המשוקעים כאן הם משלושה מקורות מרכזיים: (1) ראיונות וסקרים שערכתי עם עמיתים, אנשי חינוך ומורים לעברית, ועם תלמידים והורים בתפוצות שונות, (2) דו"חות מחקר ושאלונים שהוזמנו על ידי גופים שונים, כגון דו"ח מחקר שכתב פרץ רודמן על "הוראת העברית המודרנית בקהילות היהודיות ברחבי העולם – מחקר התייעצות" (הוגש לסוכנות היהודית, המחלקה לחינוך יהודי ציוני, בינואר 2003) (3) מאמרים ורשימות שנכתבו על ידי מומחים בשטח הוראת העברית כשפה נוספת בארץ ובתפוצות.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
מדיניות בחינוך, למידה אקראית, רכישת שפה, שיטות הוראה.

EXPERIENCES WITH STUDY ABROAD IN ISRAEL: HERITAGE STATUS AND HEBREW

Autor: Justin Parry
Editorial: National Association of Professors of Hebrew
Year of publication: 2014
:Synopsis
Few studies within second language acquisition research have investigated the study abroad (SA) experience of L2 students traveling to Israel, where most SA students are Jewish, or heritage language learners (HLLs) of Hebrew. Consequently, even less is known about the experiences of nonheritage language learners (non-HLLs) in Israel. This mixed-methods study, which includes 8 HLLs and 7 non-HLLs who studied Modern Hebrew in Israel, explored the following questions: In what ways do heritage and nonheritage status impact learners' linguistic and cultural development during SA? What role do anxiety, motivation, and the length of SA have in this development? Do students feel that the pre-SA classroom experience was adequate preparation for SA? Three data sources were collected to address these questions: (1) A three-part survey adapted from past surveys regarding SA and heritage, L2 anxiety, and L2 motivation; (2) Follow-up interviews to elucidate survey responses; and (3) Blog posts and mass emails about SA. These three sources illustrate that heritage status was fundamental in shaping the SA experience and determining differing anxieties and motivations. The data also revealed a significant interaction between heritage status, SA length, and proficiency improvement. These findings present several implications to both SLA research and Hebrew teaching.
Full text
Key Words
language acquisition, heritage language learning, learning abroad

TEACHING HEBREW NOUN PATTERNS THROUGH GENERAL THEORETICAL PRINCIPLES

Autor: Nimrod Shatil
Editorial: National Association of Professors of Hebrew
Year of publication: 2014
:Synopsis
During the teaching Semitic languages like Hebrew and Arabic, the verb system outranks that of the noun.1 Nonetheless one should not disparage the role of the noun system, even though this notion is a bit vaguer than that of the verb, morphologically and functionally. The aim of this paper is to show that teaching the noun system is a viable undertaking which can and should complement teaching the verb, and be subsumed under it. The reason for this is the fact that many of the common noun patterns are verb derived, as detailed below. I will first present a theoretical discussion of the noun system, and will then discuss its didactic implications
Full text
Key words
Cognitivism, Teaching methods

הוראת תחביר בהקשר טקסטואלי בחיי המעשה ובסוגה הספרותית

מחבר: בת ציון ימיני
הוצאה לאור: National Association of Professors of Hebrew
שנת פרסום: 2014
תקציר:
במאמר זה אדגים את שילוב הנושאים הלשוניים במקצועות ההבעה והספרות תוך ניצול הכלים הלשוניים הנלמדים בדקדוק לשירות הטקסט, ואראה כיצד אפשר ללמד את התלמידים לשפר את הבעתם ולהיות מעורבים בכתיבה בסוגות השונות על ידי שימוש בכלי הלשון העומדים לרשותם. בחרתי להתמקד בסוגיות לשוניות מתחום התחביר ולהציע דוגמות שיכללו הסבר בסיסי של הכלי הלשוני הנדון, כדי לאפשר גם למי שאינו בקי בכללי הלשון ליישם את השיטה המוצעת. הטקסטים המודגמים הם טקסטים ספרותיים של יוצרים קלסיים בספרות העברית שיצירותיהם נלמדות בבתי הספר. מקום נרחב במאמר זה יינתן לתורת הסגנון. אדגים כיצד אמצעים לשוניים הופכים להיות רכיבי סגנון המשמשים את היוצר לעיצוב האווירה ולעיצוב הדמויות. שיטת הלימוד הזאת החוצה שלוש דיסציפלינות, פורשת בפני התלמיד את כל האפשרויות שמציגה בפנינו הלשון ככלי תקשורתי מעבר לתחום הצר של הגה, מילה, צירוף ומשפט.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
תחביר,סוציולינגויסטיקה, פרגמטיקה, חקר הסגנון

PERFECT OR IMPERFECT LEARNING – TEACHING THE “TENSES” OF BIBLICAL HEBREW

Autor: Ola Wikander
Editorial: National Association of Professors of Hebrew
Year of Publication: 2014
:Synopsis
The article discusses the pedagogical challenges inherent in teaching the “tenses” of Biblical Hebrew. How does one cope with explaining the intricacies and scholarly uncertainties of this question to beginners – and to what level is it advisable to do so? The author also examines the possible benefits of imparting a deeper understanding of these issues beyond the domain of the classroom
Full text
Key words
Biblical studies, Syntax, Tenses learning

התועלת בשימוש בטקסט עם ניקוד בהוראת עברית כשפה זרה למבוגרים דוברי אנגלית

מחבר: טובי רומאנו
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2014
תקציר:
קריאה היא פעולה מורכבת ביותר שבה הקורא מגייס מערכות ומיומנויות שונות כדי לתרגם סימן כתוב למידע משמעותי. לימוד קריאה בשפה זרה מהווה אתגר גדול אף יותר, משום שאוצר המילים של הקורא ושליטתו בתבניות הלשון בשפה הזרה מוגבלים. מאמר זה בוחן מחדש את שאלת התועלת בשימוש בעברית עם ניקוד עבור לומדי עברית באוניברסיטאות בארצות הברית לאור מחקרים ותאוריות עכשוויים על תהליך הקריאה בכלל ובעברית בפרט.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
ניקוד,  חינוך מבוגרים.

להיות ילד דו-לשוני: מיתוסים בראי המחקר

מחברת: שרון ערמון-לוטם
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2014
תקציר:
מחקרים מצביעים על היתרונות הטמונים בעידוד הדו-לשוניות הן באוכלוסייה בעלת התפתחות תקינה הן באוכלוסיית לקויי השפה. המחקרים מראים שדו-לשוניות איננה מובילה לעיכוב בשפה אלא להפך: היא משמשת לא פעם זרז להתפתחות יכולות לשוניות בשתי השפות בד בבד.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
ילדים דו לשוניים, פסיכולוגיה התפתחותית, ליקויי למידה.

'"כואב לי ראש" - על הקניית השימוש בתווית היידוע ללומדי עברית ששפת אמם רוסית

מחברים: אמנון ברוק, אלנה בריסביץ'
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2014
תקציר:
המאמר מצביע על הבעייתיות בהקניית השימוש בתווית היידוע לדוברי הרוסית, סוקר את ההתייחסות לסוגיית היידוע בספרי הלימוד הקיימים ומציע דרכים להתמודד עם קשיים אלה, הן בהקניה והן בתרגול.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
דקדוק, תווית היידוע, חינוך מבוגרים.

הוראת עברית כשפה זרה: פרויקט מקוון בין-לאומי - "לומדים עברית: יזמה משותפת לוינסקי-אמסטרדם"

מחברים: אירנה בלנקי, ברוריה מרגולין
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2014
תקציר:
המאמר מתאר את הפרויקט המקוון הבין-לאומי שהתנהל במכללת לוינסקי לחינוך במסגרת הקורס הסמסטריאלי בשנת הלימודים תשע"ג, וכלל שיתוף פעולה מקצועי בין המכללה ובין אוניברסיטת אמסטרדם בתחום הוראת הלשון העברית. ליוזמה זו היו שלוש מטרות מרכזיות: (1) להקנות לסטודנטיות במכללה, המתמחות בהוראת הלשון העברית, כלים להוראת העברית כשפה זרה, תוך כדי התנסות בהוראה מתוקשבת סינכרונית ואסינכרונית; (2) להעשיר את הסטודנטים באוניברסיטת אמסטרדם בלימוד העברית כשפה זרה בסביבה מתוקשבת סינכרונית
ואסינכרונית; (3) לעודד אינטראקציה ושיתוף פעולה הדדי בין הסטודנטים הישראלים וההולנדים.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
למידה מקוונת סינכרונית, למידה מבוזרת, מערכי שיעור מתוקשבים.

בלי פוליטיקה, בבקשה - האמנם?

מחברת: תמר ס' דרוקר
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2014
תקציר:
באוניברסיטאות רבות בעולם הוראת העברית נעשית במסגרת תכנית לימודי ישראל ו/או במחלקות לשפות ותרבויות של המזרח התיכון. קהל היעד של התואר האקדמי בעברית או בלימודי ישראל, בעיקר באירופה, הוא ברובו לא יהודי: סטודנטים שמתעניינים באזור, ובעיקר בתולדות הסכסוך, ורואים את עתידם כדיפלומטים, כעיתונאים, כפעילים בארגוני סיוע וכדומה. המעורבות והמודעות הפוליטית שלהם גבוהות, והן שנמצאות בבסיס הרצון והמוטיבציה שלהם ללמוד עברית. המאמר מתאר את המציאות בכיתות שכאלו ומציג את אפשרות השינוי, ולּו במעט, של דרכי הוראת העברית בחו"ל. מעבר לצורך להעשיר את אוצר המילים הקשורות לאקטואליה
ולפוליטיקה והצורך להאיר את הרבדים והמשמעויות ההיסטוריות והתרבותיות של השפה, אפשר לתת מקום גם לדיון פוליטי בשפה העברית, לשוחח עליה ועל דובריה.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
חינוך מבוגרים, למידה משמעותית.

ניסיון הוראת העברית באוניברסיטאות ברוסיה (2011-1995)

מחברים: יבגני מריאנצ'ק, יוליה קונדרקובה, אירינה ברקוסקי
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2013
תקציר:
לאחר התפרקותה של ברית המועצות הוסרו ברוסיה האיסורים על לימודי עברית ועל הוראתה. בעקבות זאת נפתחו אוניברסיטאות יהודיות וחוגים למדעי היהדות. מקצתם נועדו להכשיר מורים לעברית ולספק את מלוא צורכיהם במוסקבה וברוסיה כולה. רוב האנשים שלקחו על עצמם את האתגר הזה לא היו מורים לעברית במקצועם, אך הצליחו לבנות מערכת מקצועית ויעילה.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
הכשרת מורים, מדיניות לשון.

עברית בבית? הקניית עברית כשפה נוספת לילדים בתפוצות

מחברת: רחל חלבה
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2013
תקציר:
המאמר עוסק בהנחלת עברית כ"שפת מורשת" במשפחה החיה בחו"ל, וההורים בה אינם דוברי עברית כשפה ראשונה. הורים המנסים להנחיל לילדיהם שפה שנייה בתנאים אלה מצליחים להגשים את שאיפתם מתוך ידע כללי, אינטואיציה והתמדה.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
שפה שניה, לימוד בבית, חינוך בלתי פורמאלי.

פסטיבל הסרטים הישראלי של אוניברסיטת וזילאן: חלון ללימוד השפה העברית ולהפצת התרבות הישראלית

מחברת: דלית כץ
הוצאה לאור:
הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2013
תקציר:
המאמר עוסק בדרכים שבהן אפשר להשתמש בתכנים קולנועיים לטובת לימוד השפה העברית באוניברסיטה. במאמר מתוארות דרכי ההוראה שבהן משתמשת המחברת, ומתוארים רשמיה מתוצאות פרויקט לימודי זה.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
לימוד חוויתי, קולנוע.

הוראת עברית לבעלי ידע אקראי בעברית

מחברים: גילה וינר
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2013
תקציר:
המאמר עוסק בסוגיית לימוד העברית על ידי בני מהגרים אשר נסעו מארץ ישראל בגיל מוקדם, ומציע דרכי התמודדות אחדות עם כישורי האוריינות שלהם.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
אוריינות, הגירה,  אסטרטגיות כתיבה, אסטרטגיות קריאה.

המשפחה הישראלית בראי התאטרון: המחזה "הבדלה" כמודל להוראת תרבות ושפה.

מחברים: נילי אדלר
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2013
תקציר:
במסגרת עבודתה עם לומדי עברית ברמות מתקדמות המחברת מרבה ללמד מחזות ישראליים. מחזה הוא כלי יעיל לפיתוח כשירות תקשורתית, ספרותית ותרבותית. הוא עונה על הצרכים האינטלקטואליים של הלומד הבוגר ומגביר מוטיבציה ללימוד השפה, התרבות והספרות. לימוד מחזה מספק פעילות אתגרית ומהנה המעוררת מחשבות ותגובות ומעניקה חווייה אסתטית-תרבותית מעשירה. מאפייני המחזה כוללים דיבור ישיר, אותנטיות, שיח בהקשר המייצג מִשלבים, סגנונות ותפקודים שונים בשפה ובסיטואציות מהחיים. הממד הדרמטי, התפתחות העלילה, הדמויות והיחסים ביניהן, שיקוף החברה והתרבות, והרעיונות האוניברסליים - כל אלה תורמים לפיתוח הבנה ספרותית ותרבותית. נוסף לקריאה ולדיון במחזות המחברת משלבת צפייה בהופעות מוקלטות של התאטרון הקאמרי. כך מועשרת החוויה הלימודית ונוסף לה ממד תאטרלי, אותנטי ובידורי. הצפייה גם מעוררת דיון בפרשנות הניתנת למחזה באמצעות המשחק, שפת הגוף, התפאורה, התלבושות, המוזיקה והאפקטים הקוליים.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
תיאטרון, לימוד על ידי תמונות.

לומדים עברית עם IVRIT

מחברים: שרית ילוב
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2013
תקציר:
במאמר מתואר עיתון בעברית קלה כמענה לצורכי התלמידים המבוגרים, ומציג את הפן השימושי שבשפה. עיתון IVRIT מבית ה"גרוסלם פוסט" מובא כדוגמה חיה לשימוש בתכנים אקטואליים למטרות לימוד השפה.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
עברית קלה, למידה משמעותית.

מבחני רמה ממוחשבים לתלמידי אולפנים של הסוכנות היהודית בחמ"ע

מחברים: ורה אגרונובסקי, רינה זסלבסקי, יבגני מריאנצ'יק
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2012
תקציר:
המאמר עוסק בפיתוח ובביצוע של מבחני רמה במתכונת מקוונת עבור האולפנים בשטחי ברית המועצות לשעבר. המבחנים האלקטרוניים מאפשרים למדוד את הישגי התלמידים בִמציאות של התפוצה הגאוגרפית הרחבה של אולפני הסוכנות, ובכך לשפר את התהליך הלימודי. הרעיון ויישומו התבססו על הניסיון הקודם בפיתוח מבחני רמה רגילים, בפיתוח תרגילים ממוחשבים ובפרויקט "הוראה מרחוק". למבחני הרמה המקוונים שפותחו יש פוטנציאל להצבת סטנדרטים חיצוניים שישמשו תלמידי עברית במוסדות רבים.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
הערכה, תקשוב בחינוך, הוראה מרחוק, מבחני רמה.

במעלה הדרך לשיפור הנחלת הלשון העברית לעולי אתיופיה

מחברת: שרה רובינשטיין
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2012
תקציר:
התמורות בהוראת עברית לעולי אתיופיה היו מסע פדגוגי של ניסוי, חיפוש ויצירה. המסע המאתגֵר הניב תכניות לימוד משופרות, חומרי הוראה שעודכנו, כלי מדידה והערכה ודרכי הוראה שהותאמו שוב ושוב לאוכלוסייה הייחודית ולצרכיה. התובנה העיקרית היא שיש להמשיך בהוראה מעבר לאולפן הראשוני, גם כאשר העולים נמצאים במגורי הקבע.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
 מערך שיעור, חינוך מבוגרים.

האתגרים שבהוראת שפה שנייה במשולב עם אוריינות לתלמידים אנאלפביתים בשפת האם

מחברת: בלה קוטיק
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2012
תקציר:
הרצון להיות "תקין פוליטית" עלול להביא לשימוש בשיטות דומות להוראת לשון חדשה לכל המהגרים הבאים מתרבויות מוצא שונות. במקרה של לומדים חסרי אוריינות, משמעות הדבר עלולה להיות תסכול וכישלון. למידה של מבוגרים חסרי אוריינות, ובכלל זה רכישת אוריינות ולשון חדשה, היא אפשרית, אך יש להתאים ללומדים אלה את שיטת הלימוד. המאמר מתבסס על גילויים עדכניים בסוגיית חקר המוח בהקשר תרבותי, ומציע כיוונים להוראה מוצלחת בתחום זה.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
אוריינות, מדעי המוח, מדיניות בחינוך, שיטות הוראה.

הוראת עברית ושימור עברית במציאות מתחדשת

מחבר: רבקה בליבוים
שנת פרסום: 2012
תקציר:
המאמר סוקר ספר בו מגוון מאמרים העוסקים ברכישת העברית והוראתה כשפה שניה/זרה
לטקסט המלא
מילות מפתח:
שפה עברית -- הוראה; שפה עברית -- הוראה למבגרים; רכישת שפה זרה; רב לשוניות

הוראת עברית למבוגרים יוצאי אתיופיה: חסמים מרכזיים וניסיונות לפריצת דרך

מחברים: עינת בן יהודה, ענבל נחמד, נתן גלמן, ומיכל בן-חיים
שנת פרסום: 2012
תקציר:
במחקר זה נבחנה סוגית הנחלת הלשון למבוגרים יוצאי אתיופיה בשלושה מישורים: מאפייני האוכלוסייה הלומדת, היערכות המערכת להתמודדות עם סוגיה זו, והיכרות עם מודלים קיימים להוראת השפה העברית לאוכלוסיית היעד. עבודת השדה כללה אחד עשר ראיונות עומק חצי מובנים עם בעלי תפקידים בכירים ומובילי מדיניות בתחום הוראת העברית לעולים החדשים, מנהלי אולפנים, יזמים העומדים בראש תוכניות להוראת עברית לעולים יוצאי אתיופיה ואנשי אקדמיה שזהו תחום מומחיותם. כמו-כן נבחנו שישה מודלים שונים להוראת עברית למבוגרים, מתוכם חמישה ליוצאי אתיופיה שאינם אורייניים. הממצאים מצביעים על שורה של חסמים הקיימים בכל אחד מהמישורים בתהליך הקניית השפה. לדעת המחברים, הסרת חסמים אלה תשפר באופן משמעותי את ההישגים ברכישת השפה העברית בקרב אוכלוסיית עולי אתיופיה המבוגרים. כמו-כן הם זיהו במודלים השונים מרכיבים שעשויים להביא לפריצת דרך בהנחלת השפה לאוכלוסייה זו.
לטקסט המלא
מילות מפתח:

יהודי אתיופיה בישראל ובארץ-ישראל ; עליה וקליטה -- יהודי אתיופיה; שפה עברית -- הוראה למבגרים; עליה וקליטה -- הבטים תרבותיים; רכישת שפה זרה

מכונת דיבור בתור מורה שפות: פה מדברים עברית

מחבר: יזרעאל, שלמה
שנת פרסום: 2012
תקציר:
"מכונת דיבור בתור מורה שפות: פה מדברים עברית" זהו שמה של ערכת תקליטים ללימוד עברית שיצאה לאור בגרמניה בשנת 1934, וזוהי כותרתו של ספר שיצא זה עתה בהוצאת הספרים של אוניברסיטת תל-אביב. מחבר הספר מספר כיצד מצא את הערכה, ועל החיפוש אחר אשר פלבנר, האדם שעיבד את השיחות והוציא לאור את ערכת התקליטים
מילות מפתח:
יהודי גרמניה; שפה ושפות -- הוראה; שפה עברית – הוראה

עמדות תלמידים בנושא רכישת העברית כשפה זרה או שנייה במערכת החינוך הערבית במזרח ירושלים

מחברים: סלמאן עליאן, ג'מאל אבו-חסין
שנת פרסום: 2012
תקציר:
המחקר המתואר במאמר זה הוא מחקר חלוץ הבוחן את עמדותיהם של תלמידי כיתות ח' במערכת החינוך הערבית במזרח ירושלים בכמה נושאים הקשורים לעברית: למידת העברית כשפה זרה או שנייה, מוכנותם של התלמידים לתקשר באמצעותה ומידת התמיכה של החברה הסובבת בלמידת העברית. המחקר מתבסס על התאוריות החברתיות של שומן בנושא רכישת שפה זרה או שנייה, ולפיהן מידת ההשתלבות החברתית של הלומד בחברה הדוברת את השפה הזרה או השנייה קובעת את מידת הצלחתו ברכישת השפה. אוכלוסיית המדגם מנתה 643 תלמידי כיתות ח' אשר לומדים את השפה העברית כמקצוע בחירה במערכת החינוך במזרח ירושלים. שאלון המחקר כלל שלושה חלקים: א. עמדות בנושא רכישת העברית כשפה זרה או שנייה; ב. המוכנות לתקשר בשפה העברית; ג. התמיכה החברתית בלמידת העברית. מהממצאים המרכזיים של המחקר עולה כי קיימים קשרים חיוביים מובהקים סטטיסטית בין כל המשתנים. העמדות היו חיוביות הן בנושא רכישת העברית כשפה זרה או שנייה, הן בנושא המוכנות לתקשר באמצעות שפה זו. עמדות התלמידים בנושא למידת העברית בבית הספר היו חיוביות יותר מאשר יחסם אל דוברי העברית. ההורים (האב או האם) הביעו תמיכה רבה יותר מאשר החברים בכך שהתלמידים ילמדו עברית, וזאת בשל העניין האינסטרומנטלי של ההורים בנושא זה.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
ערבים בישראל -- חנוך; רכישת שפה זרה; שפה עברית; שפה עברית; הוראה; רכישת שפה זרה; הבטים פסיכולוגיים; עמדות; הנעה (פסיכולוגיה); שפה ומגדר; תלמידים; מזרח ירושלים

חוברת קלוזים לרמות ה'-ו'.

מחברת: רבקה בליבוים
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2011
תקציר:
המאמר סוקר את יתרונותיה של טכניקת הקלוז ברמות ה'-ו'. מופיעים הכללים לפתירתם של תרגילי קלוז וכן המשתמע משימוש בתרגילים אלו.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
ספרי לימוד, קלוז

היערכות האגף לחינוך מבוגרים לשנת הלשון העברית: רעיונות ומימושם

מחברת: שרה רובינשטיין
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2011
תקציר:
במאמר זה מובאים עיקרי הדברים בנושא מימושם של רעיונות ושל יוזמות שונות בתחום הוראת העברית. במאמר מפורטות דרכי היישום של הדגשים שהועלו לרגל שנת השפה העברית, במהלך לימוד השפה באולפן
לטקסט המלא
מילות מפתח:
מדיניות, שיטות הוראה, עידוד תלמידים

הכשרת מורים להוראת עברית כשפה שנייה באוניברסיטה העברית

מחברת: רבקה בלייבוים
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2011
תקציר:
המאמר סוקר את מאפייני המרכז להכשרת מורים, את הרכב התלמידים במרכז ואת דרכי ההכשרה,
לטקסט המלא
מילות מפתח:
הכשרת מורים, תוכניות לימודים

שנת השפה העברית באלפנים. מערכי שיעור לדוגמה

מחברת: בלהה נעים
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2011
תקציר:
המאמר סוקר כמה מערכי שיעור לדוגמה עבור תלמידי האולפן. מלווה בהבהרות דידקטיות.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
מערכי שיעור, חינוך מבוגרים

קורסי הכשרה למורי עברית במרכזי תרבות ישראל בחבר המדינות

מחברת: שרה רובינשטיין
הוצאה לאור: הד האולפן החדש
שנת פרסום: 2011
תקציר:
סיכום הכינוס הבין-לאומי למורי עברית במדינות חבר-העמים.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
הוראת עברית, חבר העמים, אולפנים ראשוניים

הוראת התחביר בגישה תהליכית

מחברת: מרגולין, ברוריה
עורכות: חרל"פ, לובה /שילה, גילה
הוצאה לאור: מכון מופ""ת
שנת פרסום: 2011
לטקסט המלא
מילות מפתח:
הוראה; שפה; לשון עברית; תחביר

ילקוט הלשון למכללות לחינוך: מבחר מאמרים בעברית החדשה ובהוראת הלשון

עורכות: חרל"פ, לובה /שילה, גילה
הוצאה לאור: מכון מופ"ת           
שנת פרסום: 2011
תקציר:
בילקוט שלושה עשר מאמרים שנתפרסמו בכתבי עת או בקובצי מאמרים בשנים האחרונות. המאמרים נחלקים לשישה שערים: (1) תצורה, תחביר, מילון; נורמה ותקניות (2) סמנטיקה
(3) לשון הספרות וחקר הסגנון (4) שיח ורטוריקה (5) לשון וחברה; לשון ותקשורת
(6) הוראת הלשון. נוסף על המאמרים המתפרסמים בשלמותם, בכל שער מופיעות
הצעות ""לקריאה נוספת"". המאמרים נבחרו הודות להתאמתם לתכנית הלימודים בלשון העברית במכללות לחינוך (בלימודי היסוד ובהתמחות) ולעיסוקם בבעיות היסוד של תחום החקר. מעבר לתועלת המקווה של ילקוט זה בהכשרת הסטודנטים במכללות לחינוך יש בו כדי לענות על צורכיהם של אנשי מקצוע ומשכילים המתעניינים במחקר העברית החדשה בדורנו"
מילות מפתח:
לשון עברית; הוראה; מכללות למורים

מאמרים מתוך הילקוט:
למשמעות של נורמה לשונית בעברית בת ימינו - רפאל ניר

"האופן הוא התוכן": כלים ותכנים בהוראה מקוונת של עברית כשפה זרה

מחברת: ד"ר לובה חרל"פ
שנת פרסום: 2010
לטקסט המלא
מילות מפתח:

הוראה ולמידה מתקשבות; שפה עברית -- הוראה; שפה ושפות -- הוראה; שפה עברית -- הוראה למבגרים; יהודי התפוצות; ישראל ויהדות התפוצות; הדגמה מהתכנית המקוונת "התמחות בדידקטיקה של הוראת עברית כשפה זרה" במסגרת האקדמיה המקוונת של הערוץ הבינלאומי, מכון מופ"ת

הוראת עברית בארצות הברית: לקחים מתוכנית הוראת עברית בעברית בבתי ספר יהודיים יומיים

מחבר: טלי ברקוביץ
שנת פרסום: 2010
תקציר:
לבתי הספר המתמסרים להקפת הילדים בסביבה עברית בגיל מוקדם יש יתרון בכך שהם מלמדים את השפה במשך שנים רבות יותר, ומפתחים אצל תלמידיהם את היכולת לרכוש מיומנויות הנחוצות ללימוד מעמיק של המורשת היהודית. עם זאת, הדגש המושם בשני המוסדות שנחקרו כאן על חשיבות השימוש בשפת האם בשנות הלימוד הראשונות, עשוי לשמש כר נרחב לחשיבה כשבאים לדיון בשאלת איוש הצוות וגיבוש תוכנית הלימודים. מחקרים קודמים על רכישת לשון ולמידתה מצאו שנדרש מספר משמעותי של שנות חשיפה עד לתפקוד מלא בסביבה אקדמית. עקב הקושי שבמשימה שלוקחים על עצמם בתי הספר הנידונים כאן: לימוד שפה שנייה ובהמשך לימוד 'דיאלקט עתיק' של אותה השפה, ייתכן שיש צורך בהגדלת מספר השנים של לימוד שפת האם.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
שפה עברית; תקופה מודרנית; שפה עברית; תקופת המקרא; חנוך יהודי ארצות הברית; הוראת עברית בתפוצות; יהודי ארצות הברית;  ניו יורק; רכישת שפה זרה; שפת אם

תפיסותיהם של פרחי הוראה באשר ללימודי הלשון העברית במכללה, חשיבותם ומידת האפקטיביות שלהם בהכשרת מורים


מחברים: סמדר דוניצה-שמידט, אניה גליקמן, הילה אקרמן-אשר
הוצאה לאור: סמינר הקיבוצים
שנת פרסום: 2010
תקציר:
תהליך רכישת שפת האם ניכר בעיקר בשש שנות חייו הראשונות של הילד, והוא נמשך באופן טבעי לאורך כל שנות לימודיו בבית הספר. קיימת חשיבות רבה לכן לשליטה של המורים עצמם בשפה העברית. מן הראוי שלשונם תהיה לשון תקינה ועשירה, ותהווה דוגמה לשונית טובה ומודל לחיקוי בקרב התלמידים. במחקר זה נבדקו תפיסותיהם של סטודנטים להוראה כלפי לימודי הלשון וחשיבותם; נעשה ניסיון לחשוף הבדלים בתפיסותיהם של קבוצות שונות בקרב הסטודנטים. אוכלוסיית המחקר כללה 113 סטודנטים שלמדו במכללה אחת והכשירו עצמם להוראה בדיסציפלינות שונות. כלי המחקר היה שאלון דיווח עצמי שנבנה במיוחד לצורכי מחקר זה. השאלון כלל שאלות סגורות ופתוחות.בין הממצאים: רוב הסטודנטים לא אהבו את לימודי הלשון בתיכון ורבים מהם זוכרים אותם כמשעממים וקשים, בעיקר בגלל התחביר וכללי הדקדוק בעברית; הסטודנטים מדווחים שהם קוראים כיום ספרים ועיתונים במידה בינונית עד רבה; הסטודנטים מדווחים על עצמם כבעלי שליטה רבה בעברית ומעט פחות בדקדוק; הסטודנטים תופסים את לימודי הלשון כחשובים עבור מורים אך חלה ירידה בתפיסה זו בתום הקורס; נמצאו קשרים חיוביים בין קריאת ספרים לבין שליטה בעברית אך לא לשליטה בדקדוק, בין הציון בגרות בלשון עברית לבין  השליטה בדקדוק ובין עמדות כלפי לימודי לשון לבין המוטיבציה להצליח בקורס.  מן המחקר עולה כי יש צורך להמשיך בלימודי הלשון במכללות להכשרת מורים וכי ראוי לקיים בדיקה לגבי תוכנם של קורסי הלשון והחומר הנלמד בהם.
לטקסט המלא
מילות מפתח:

מורים;שפת-אם, הוראתה; הוראה

מעוניינים או צריכים? עברית כשפה שנייה בעיני עולים מאתיופיה ומברית המועצות     

מחברות: ענת סטבנס וגיל גולדצויג
שנת פרסום: 2009
תקציר:
מחקר זה עוסק במתח שבין קהילת מהגרים, ארץ המוצא וארץ הקליטה, באמצעות בדיקה של שימושים בשפה, עמדות כלפי השפה וכוונות שימוש בשפה בקרב עולים מאתיופיה וברית המועצות לשעבר. במאמר ננסה לשרטט את ההבדלים בין שתי הקבוצות בתהליך השילוב (אינטגרציה) במדינת ישראל, מהרמה היחידנית ועד לרמה הקבוצתית. הקשרים בין משתני השפה שנבדקו מעלים מודל אפשרי לתהליכי שילוב שונים בכל אחת מן הקבוצות. מן ההבדלים בין המודלים משתמע כי בהשוואה בין הקבוצות, קבוצת  העולים מבריה"מ לשעבר מונעת יחסית באופן אינסטרומנטלי יותר בבואה לאמץ את העברית והתרבות בארץ, ואילו העולים מאתיופיה, מונעים יותר על ידי הרצון לשילוב והתערות.
לטקסט המלא
מילות מפתח:

יהודי אתיופיה בישראל ובארץ-ישראל; יהודי ברית המועצות בישראל ובארץ-ישראל; מהגרים; רכישת שפה זרה; שפה וזהות לאמית; שפה עברית; עמדות; ישראל – חברה

Grammar in the Classroom: the Case of Israeli Hebrew

In Avital Feuer, Sharon Armon-Lotem and Bernard Dov Cooperman (eds.), Issues in the Acquisition and Teaching of Hebrew. Bethesda: University Press of Maryland. 67-86.
מחבר: שמואל בולוצקי
הוצאה לאור: אוניברסיטת מרילנד, בתזדה, מרילנד
שנת פרסום: 2009
תקציר:
התשובה לשאלה האם להורות דקדוק באופן ישיר בשיעורי עברית בחו"ל אינה תשובה פשוטה של כן או לא. היא תלויה במספר גורמים, כולל שיקולי פשטות לעומת מורכבות, היקף חלותם של הכללים ומידת שקיפותם על פני השטח, שיקולים של יעילות וחיסכון, קיום מקבילות בשפת האם, והתאמה לציבורי תלמידים ספציפיים ולהקשר ההוראתי.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
שפה עברית -- כללי דקדוק; שפה עברית – הוראה כשפה זרה; מורכבות של כללי דקדוק; שקיפות כללי דקדוק

השפעה של הוראה אקספליסיטית (מבארת) על למידה של מיומנות שפתית: עדויות מהוראה של חוק מורפולוגי מלאכותי בילדים"

מחברת: שרה פרמן
הוצאה לאור: אחוה        
שנת פרסום: 2008
תקציר:
אחת הסוגיות השנויות במחלוקת בהוראת שפה היא מהו אופן ההוראה היעיל יותר של חוק שפתי: הוראה אקספליסיטית, תוך הסבר על מהות הידע או הוראה אימפליסיטית ללא הסבר. הדבר מעניין במיוחד בילדים התחשב בטענה שבעוד שהזיכרון הפרוצדורלי טוב יותר בילדים בהשוואה למבוגרים, הזיכרון הדקלרטיבי מתפתח ומגיע לבשלות בילדות המאוחרת ובהתבגרות. המחקר הנוכחי תוכנן לבדוק השפעה של הוראה אקספליסיטית של חוק מורפולוגי מלאכותי (חמ ""מ) בבני 8 על הלמידה, בעיקר בהתייחס להכללתו לפריטים חדשים. המחקר עקב אחר תהליך למידה של החמ""מ בקרב שמונה ילדים במהלך עשרה מפגשי למידה יומיים נמצא שלהוראה האקספליסיטית הייתה השפעה ברורה על ההישגים. המשתתפים במחקר הדגימו הישגים גבוהים בדיוק השיפוט ובהפקה של הפריטים החוזרים. בעוד שאף משתתף בקבוצת הביקורת לא הצליח לגלות את ההבחנה הסמנטית העומדת בבסיס החוק, בקבוצת הניסוי כל המשתתפים דיווחו על מהות החוק ורובם הצליחו להכלילו במדויק לפריטים חדשים. המחיר של הוראה מסוג זה עלול להיות בהאטה במהירות הביצוע. ייתכן שזהו מחיר זמני שניתן להתגבר עליו באמצעות תרגול נוסף.  חשוב לזכור שקיימים הבדלים בין-אישיים גדולים ביכולות הלמידה ולא כל בני ה-8 נתרמו מהוראה זו.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
שפות; הוראה; לשון עברית; למידה; ילדים;

הוראת עברית כלשון נוספת בגיל הרך התפוצות: עיון בתכנית 'ניצנים' - צעדים ראשונים ברכישת השפה

מחברת: נאוה נבו
שנת פרסום: 2007
תקציר:
המאמר מדגיש את ההכרה בצורך להציב בפני הלומד למן הגיל הרך התנסויות חיוביות שייצרו ייחס אוהד לשפה, יענו על צרכיו כילד בכלל וכילד יהודי בפרט מבחינת התכנים ומיומנויות הלשון.
מילות מפתח: יהודי התפוצות; שפה עברית -- הוראה; שפה עברית; תכניות למודים שפה עברית; חנוך בגיל הרך; רכישת שפה זרה; ילדים בגיל הרך; שפה ותרבות; ישראל ויהדות התפוצות     

מבט מקרוב על למידה מרחוק: קורס ווירטואלי ללשון

מחברת: נורית גנץ
הוצאה לאור: אורט ישראל
שנת פרסום: 2006
מתוך: כתב עת – עיונים – בחינוך, בחברה,בטכנולוגיה ובמדע
תקציר:
במאמר זה נתמקד ביתרונות ובייחודיות של מערכת ההוראה המתוקשבת ככלי אינטראקטיבי המעודד את הלמידה. היתרון העיקרי נעוץ בבניית מערכת תומכת ללומד הן מן ההיבט הלימודי-מקצועי והן מן ההיבט האישי, מתוך יצירת קשרים אינטראקטיביים/אנושיים עם הלומד המשתתף בתהליך זה.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
הוראה מרחוק; שיטות הוראה; טלקומוניקציה; מערכות מקוונות; מחשבים; בחינות בגרות; לשון עברית;

מגישת התרגום לגישות הדקדוק והתרגום-דקדוק - השתקפות המעבר בספרי לימוד בספרדית-יהודית להוראת עברית

מחבר: ניבי גומל
שנת פרסום: 2006
תקציר:
מטרת המאמר להציג את המעבר מגישת התרגום לגישות הדקדוק והתרגום-דקדוק בהוראת העברית, כמשתמע מן ההקדמות לכמה מספרי הלימוד החשובים שנכתבו בתקופה הנחקרת. בחלק מן ההקדמות  משתקפת המחלוקת שעוררה הוראת הדקדוק. רוב המחברים ראו בהנחלת הדקדוק מתן כלי חשוב לתלמידים לקריאה מדויקת ומבינה יותר בתורה. אחרים ראו בלימוד הדקדוק דרך להתמודד ביעילות  עם שילוב העברית במקצועות הכלליים שהילדים ובני הנוער למדו בשפות זרות
לטקסט המלא
מילות מפתח:

שפת לדינו; שפה עברית -- הוראה; ספרי למוד; יהודי ספרד; רכישת שפה זרה; שיטות הוראה; דקדוק עברי -- הוראה; תרגום

מכונת הדיבור בתור מורה שפות: פה מדברים עברית

מחבר: שלמה יזרעאל
הוצאה לאור: אוניברסיטת תל אביב
שנת פרסום: 2006
תקציר:
"מכונת הדיבור בתור מורה שפות: פה מדברים עברית" הוא שמה של ערכת תקליטים ללימוד עברית שיצאה לאור בגרמניה בשנת 1934, שנה וחצי לאחר עליית הנאצים לשלטון.
בערכה זו, הכוללת שיחות מחיי הארץ בתקופת המנדט הבריטי, אנו שומעים לראשונה עברית מדוברת בת התקופה, ועמה עדות לתקופה מרתקת בחיי העם והארץ. זו התקופה אשר בה עוצבה דמותה של ישראל המתחדשת ואשר בה הפכה העברית ללשון חיה, לשונם הטבעית והתוססת של ילידי הארץ.
צוות חוקרים בתחומים שונים מנתח את הרקע לעלייה הגדולה מגרמניה בשנים הראשונות לעליית הנאצים לשלטון, את עולמם של ה"יֶקים" שחיפשו ומצאו מקלט במולדתם ההיסטורית, את חיי היומיום בארץ ישראל, את דרכי לימוד העברית בגולה ובארץ, את העברית שדוברה בארץ בתקופת המנדט, ואת העברית הנשמעת בהקלטות אלה – רקעה ועיגונה בעברית המדוברת של ארץ ישראל.
עוד בספר סיפור קצר מאת יורם קניוק, המלַווה עדות היסטורית בת התקופה. הספר מלוּוה באיורים וצילומים רבים המעשירים את החוויה התרבותית שבקריאתו.
אתר הספר
לרכישת הספר

תוכנית שע"ל - שיפור עברית לעולים ותיקים

מחבר: אביגיל שמואלי
שנת פרסום: 2006
תקציר:
תוכנית שע"ל פועלת זו השנה השלישית. קהל היעד שלה הם תלמידים עולים בכיתות ז', השוהים כבר בארץ חמש-שש שנים, אך עדיין לא רכשו את שפת הלימודים – העברית – באופן שיאפשר להם למצות את יכולתם.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
שפה עברית -- הוראה לילדים ונער עולים; קליטת ילדים עולים במערכת החנוך; רכישת שפה זרה; השגים בלמודים

הוראת עברית כשפה שנייה לילדים ולנוער: הוראת עברית כלשון נוספת בגיל הרך בתפוצות: עיון בתוכנית 'ניצנים' (נושא במוקד)

מחברת: נאוה נבו
שנת פרסום: 2005
תקציר:
מסקירת מצבה של העברית בקהילות יהודיות בעולם עולה כי חל כרסום במעמדה וניכרים גילויים של היחלשות ההישגים וירידה בהנעה ללימודים. על רקע זה נבנתה תוכנית "ניצנים" להוראת עברית כלשון נוספת בגיל הרך בתפוצות. המאמר עוסק ברציונל לפיתוח התוכנית ודן בחשיבה העומדת ביסודה"
לטקסט המלא
מילות מפתח:
שפה עברית -- הוראה; יהודי התפוצות; שפה עברית; רכישת שפה זרה; חנוך בגיל הרך ;רב-לשוניות; חנוך לזהות יהודית; ישראל ויהדות התפוצות

הוראת עברית כשפה שנייה לילדים ולנוער. 'חברים בעברית': הוראת עברית לתלמידי בתי ספר בחוץ לארץ (נושא במוקד)

מחברות: מירה אואן, נחמה ברס ורונית בן ארי
שנת פרסום: 2005
תקציר:
ילדים יהודים בחו"ל אינם באים ללמוד עברית ביוזמתם. ניסינו, על כן, למצוא דרכים לחזק את המוטיבציה שלהם ללמידת השפה על ידי התאמת החומר לגילם ולרמתם הקוגניטיווית, הרגשית והחברתית. במאמר מתוארת תוכנית הלימודים ""חברים בעברית"". בתוכנית, בסיפורים ובתרגול ניתנת לילד אפשרות להזדהות ולבטא את אשר עם לבו. שיקול נוסף שהנחה אותנו היה הצורך לאחד את לימוד השפה העברית עם לימודי היהדות, מתוך רצון לחזק בילד את התחושה של שיתוף בין ההיבט התרבותי להיבט הלשוני
לטקטס המלא
מילות מפתח:

שפה עברית -- הוראה; יהודי התפוצות; תלמידים בבית הספר היסודי;  שפה ותרבות; רכישתשפה זרה; הנעה ללמודים; ישראל ויהדות התפוצות

דפוסי תקשורת ותהליכים לשוניים בעברית בקרב עובדים זרים בישראל

מחברות: רינת גולן, סמדר דוניצה-שמידט, עילית אולשטיין.
שנת פרסום: 2004
תקציר:
העובדים הזרים משתמשים ב'גרסה בסיסית' של העברית, ללא הבדל במאפייניה הצורניים אצל בעלי עיסוקים שונים או אנשים ממוצא שונה, אך אוצר המילים בה משתנה מעט בהתאם למקום העבודה. האפיונים הבסיסיים של 'גרסה' זו הם פישוט – בחירה בצורה דקדוקית בסיסית אחת, והכללה – בחירת מילת מפתח המייצגת שדה סמנטי רחב של מושגים, או בחירה במבנה תחבירי בולט אחד
מילות מפתח:
מהגרי עבודה; רכישת שפה זרה; שפה עברית -- הוראה למבגרים; שפה עברית מדברת

הוראת עברית בחו"ל גישה קיצונית להוראת עברית בחוץ לארץ

מחבר: זאב בר-לב
שנת פרסום: 2004
תקציר:
המאמר סוקר גישה חדשנית, אפילו 'קיצונית', להוראת עברית. היא בנויה ומיועדת במיוחד ללומדי עברית בחוץ לארץ, אבל הטכניקות שהיא מגדירה למניעת טעויות מועילות לכל הקשרי ההוראה. כן נדונות גם טעויות שנתקלים בהן יותר בהוראת עברית בארץ
מילות מפתח:
שפה עברית -- הוראה למבגרים; רכישת שפה זרה; טעיות; יהודי התפוצות

תאטרון וקולנוע בהוראת עברית: טיפוח כשירות לשונית באמצעות קטעי הומור מיצירת חנוך לוין

מחברות: יונה וייס ועדינה עבאדי
שנת פרסום: 2004
תקציר:
המאמר מציג קטעי הומור מיצירתו של חנוך לוין - מדורגים לפי רמות ומלווים בהצעות להוראת נושאים לשוניים מתאימים לתלמידים באולפן
לטקסט המלא
מילות מפתח:

לוין, חנוך; לוין, חנוך. -- הג'יגולו מקונגו וטיפוסים אחרים; לוין, חנוך.  איש עומד מאחרי אשה יושבת; לוין, חנוך. -- החולה הנצחי והאהובה; הומור בחנוך; שפה עברית -- הוראה למבגרים; שפה ושפות -- הוראה ; הומור בספרות

הזדמנויות למידה של תלמידים הלומדים עברית כשפה שנייה - בבתי ספר הערביים

מחבר: יהודה מוטעי
הוצאה לאור: המכללה להכשרת מורים ערביים
שנת פרסום: 2002
לטקסט המלא
מילות מפתח:
ערביי ישראל; שפה זרה, הוראתה; לשון עברית; מיומנויות לשוניות; אפקטיביות ההוראה;

הוראת מושגי יסוד בלשון בשילוב המחשב: חלקי הדיבור

מחברים: צילה שלום, שרה אבינון
הוצאה לאור: מכון מופ"ת           
שנת פרסום: 2000
תקציר:
בחוברת זו מובאת הצעה הצעה להוראת נושא חלקי הדיבור בשיטת החקר ובשילוב כלים ממוחשבים. מוצגים כאן שלושה היבטים: ההיבט הבלשני, ההיבט הדידקטי וההיבט של שילוב המחשב בהוראה, ובכולם הפן העיוני והפן המעשי. נושא חלקי הדיבור נלמד לפי הצעה זו הן מן הזווית המורפולוגית והתחבירית והן לשם התבוננות מושכלת בטקסטים. מתואר כאן תהליך למידה מונחה. המתאים להוראה בכיתה הטרוגנית. תהליך זה מסתמך על ממצאי מדע הלשון של זמננו מצד אחד, ועל הידע האינטואטיבי של התלמיד מצד אחר. הלמידה היא בדרך של חקירה: איסוף נתונים; השערת השערות; עיבוד בעזרת כלים ממוחשבים; הכללה והסקת מסקנות. בתהליך הלמידה משתמש הלומד בכלים ממוחשבים, כגון: מסד נתונים, גיליון נתונים, מצגות ומעבד תמלילים. בדרך זו הוא מתקרב להשגת ידע מטא-לשוני על שפתו מתוך חוויה של חקירה וגילוי. היחידה מיועדת לכלל המורים העוסקים בהוראת לשון כשפת אם: למורי המכללות ולמורים בבתי הספר (יסודי, חט"ב ותיכון).
לטקסט המלא
מילות מפתח:

לשון עברית; הוראה בסיוע מחשב; הוראה בדרכי-חקר

כתיבה אקדמית "טובה" בעברית: תפיסת הכתיבה האקדמית בקרב סטודנטים להוראה דוברי עברית כשפה שנייה, ובקרב עמיתיהם ומוריהם דוברי עברית כשפת אם

מחברות: חנה עזר, תמר סיוון
הוצאה לאור: מכון מופ"ת, לוינסקי
שנת פרסום: 2000
לתקציר
מילות מפתח:
פרחי הוראה; לשון עברית; כתיבה; עמדות תלמידים; עמדות מורים; שפת-אם, הוראתה; שפה זרה, הוראתה; מחקר השוואתי;

למידה והוראה של שפה שנייה

מחבר: אריה ווהל
תקציר:
המאמר מנסה להאיר כמה עמודי יסוד בהוראת שפה זרה ולגרום למורים לחשוב כיצד להפעיל את הכיתה בחכמה, ביצירתיות ובהנאה. במאמר מתוארים מאפיינים של רכישת שפה זרה, ההבדלים בין רכישת שפה ובין למידתה, הקשר בין מוח ולמידה, גישות בלימוד שפה שניה, שלבי המודל ללמידת שפה זרה שני הועקרונות היסוד ללמידת שפה זרה תוך התמקדות ברכישת עברית כשפה נוספת
לטקסט המלא 
מילות מפתח:
רכישת שפה זרה ; שפה עברית -- הוראה ; למידה ; שפה ושפות ; מח ; סביבה למודית ; שפה ושפות -- הוראה ; אסטרטגיות למידה ; סגנון קוגניטיבי ; השפה כמכלול (שיטת הוראה); שיטות הוראה

לשון בסביבותיה, שפה בהקשריה: קובץ מאמרים בחקר השיח בסוציולינגוויסטיקה ובחינוך הלשוני

מחבר: צבי שראל
הוצאה לאור: מכון מופ"ת
שנת פרסום: 2000
תקציר:
קובץ זה מהווה אסופה של מחקרים שפירסם ד"ר צבי שראל במשך השנים בכתבי עת ובספרי יובל שונים. המאמרים מתמקדים בנושאים שעניינם חקר השיח וסוציולינגוויסטיקה, בלשנות הטקסט ואוריינות, נושאים הבאים לכלל ביטוי גם בתכניות הלימודים החדשות של מערכת החינוך לשלביה.
לטקסט המלא
מילות מפתח:
לשון עברית; תקשורת המונים; שפת-אם, הוראתה; סוציולינגויסטיקה; אוריינות; הכשרת מורים; פרחי הוראה; כתיבה; קריאה; למידה; הוראה; הוראה בדרכי-חקר; ניתוח תוכן;

פיתוח האתר WEBCT כאמצעי עזר ללימוד עברית

מחברת: יונה גלעד
תקציר:
תוכנית המתחילים באוניברסיטת סידני, שעבורה פותח האתר המקוון, עוקבת אחר תוכנית הספר "עברית מן ההתחלה" ומשלבת גם את שיעורי ההאזנה והתרגול בדיבור מתוך ""מה נשמע"". באמצעות השימוש באתר מורחבות שעות החשיפה לעברית; הלומדים המעוניינים יכולים לעסוק בשפה ביתר הרחבה ממה שמספקות שעות ההוראה המוגבלות, בין באמצעות תקשורת של קבוצות דיון ובין על ידי ניצול הזמינות של חומרי לימוד נוספים
לטקסט המלא
מילות מפתח:
רכישת שפה זרה ; אתרים באינטרנט ; שפה עברית -- הוראה; שפה עברית -- תקופה מודרנית ;חנוך גבוה -- אוסטרליה ; הוראה ולמידה מתקשבות